Espais Naturals de l'Aiguabarreig

L'Aiguabarreig són els espais naturals dels Tossals d'Almatret i els massissos de Montllober i Montmeneu; la Serreta Negra, els torrents de la Vallcorna i la Lliberola i la confluència de l'Ebre, el Segre i el Cinca.

 

 

Estació Biològica de l'Aiguabarreig

eba@aiguabarreig.info 

 

 

Organismes que trobareu a l'Aiguabarreig:

Oficina Catalana de Bioturisme

Segueix l'Aiguabarreig a la xarxa:

 

 

 

 

 

Grup de l'Aiguabarreig al Facebook ...i els darrers twitts:

La Gestió

Des dels seus inicis l'EBA ha procurat sensibilitzar la població i implicar al teixit social de les viles de l'Aiguabarreig i llurs administracions en un marc de gestió global per a tot el conjunt de l'espai, de manera que es garantisca la conservació dels seus valors naturals, afavorint l'ús sostenible dels recursos i la coordinació de les polítiques de les diferents administracions -sectorials i territorials-.

Els valors i funcions del medi natural i el paisatge de l'Aiguabarreig han estat a l'origen del desenvolupament econòmic de la zona (mineria, agricultura, energia hidràulica, turisme, etc.), les activitats que s'han beneficiat però dels recursos naturals de l'Aiguabarreig, sovint no han tingut en consideració els requeriments de conservació dels elements del medi natural en el qual es basen ni el seu impacte sobre els altres sectors, produint-se en alguns casos efectes negatius (contaminació de l'aigua, ocupació de sòls inundables, introducció d'espècies, etc.), tot i que en casos concrets puguen haver estat beneficiosos si més no a escala local. No ha hagut cap any en el que l'EBA no haja dut a terme accions concretes de salvaguarda i recuperació del patrimoni natural amb la implicació de la població i alhora s'ha anat ideant al llarg dels anys un pla de desenvolupament sostenible, esdevenint clara la necessitat d'establir un mecanisme permanent de diàleg entre tots els implicats en la conservació i l'ús dels recursos naturals de l'Aiguabarreig. Així l'EBA treballa fit a fit amb les administracions, les societats de caçadors i pescadors, els agents locals, les empreses de turisme, etc.

En el Seminari de Gestió de l'Aiguabarreig al 1998 l'EBA i la Institució Catalana d'Història Natural es marquen el compromís de divulgar i promoure les conclusions d'aquell congrés i d'identificar aquests components, canalitzar i avançar en les iniciatives que porten a la regulació i ordenació d'usos i activitats i alhora s'endega el treball per definir un mecanisme o organisme eficaç d'informació, coordinació i difusió de les diferents iniciatives que es duen a terme a l'Aiguabarreig. La Mesa Municipal és fruit d'aquests esforços organitzatius. Tanmateix calia implicar l'administració a tots els nivells en la consecució d'un pla d'usos i gestió.

Així el 2001 l'EBA rep els primers ajuts econòmics del departament de medi ambient de la Generalitat de Catalunya que es transformen en la desitjada senyalització inicial, les primeres infrastructures, itineraris de natura, divulgació impresa i fins i tot el primer espai web.

Paral·lelament arriba una segona partida europea per a l'espai fluvial a Mequinensa i la Fundació Territori i Paisatge decideix impulsar un pla d'usos i gestió per als municipis circumscrits al cor de l'Aiguabarreig. Finalment, desprès de deu anys de treball infatigable s'inicià el procés per a l'ordenació dels recursos naturals, una fita final -que marcarà l'inici formal de la gestió consensuada- que ha requerit la unió de tots els experts en l'Aiguabarreig i en totes les disciplines que abraça el desenvolupament d'aquest territori.